Bli med oss til Norne

Fyll ut skjemaet under og flytt din fondsbeholdning til Norne Securities.

 

Du får beholde akkurat de samme fondene som før (*), men du må flytte beholdningen for at vi skal kunne fortsette å rådgi deg på din sparing.

(*) NB! Fond du har på ASK-konto gjennom andre forvaltere enn Eika, Odin, DNB, Skagen eller Holberg vil bli innløst og overført som ASK-kontanter.