Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en lov vedtatt av Stortinget gjeldende fra 1. juli 2022.

Åpenhetsloven

Lovens intensjon er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester.

Den skal sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer reelle og potensielle negative konsekvenser som kan knyttes til virksomhetens leverandørkjeder og deres forhold/fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi som bank må derfor sikre oss at alle våre leverandører og forretningspartnere aktivt jobber for å sikre ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Som sertifisert miljøfyrtårn har vi som bank en uttalt policy at vi skal ta aktivt samfunnsansvar, og at du som kunde i Sparebanken DIN skal få bærekraftige produkter og tjenester.
Vi vil derfor starte arbeidet med å kartlegge alle våre leverandører i tråd med retningslinjene til OECD, slik at vi i slutten av juni 2023 vil kunne legge frem en komplett rapport på våre hjemmesider.

For oss er det viktig at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas!

Rapporter angående bærekraft og åpenhetsloven finner du her

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår bærekraftsansvarlig Erik

Send oss en epost