Mor og barn

Sparebanken DIN Telemark med i nytt lokalbank-samarbeid

Bø i Telemark, 23.05.2024

Sparebanken DIN Telemark er èn av ti banker i LOKALBANK Alliansen, som nå har skrevet intensjonsavtale om å slå seg sammen med de seks bankene i De Samarbeidende Sparebankene (DSS).

16 norske sparebanker går dermed inn i en samarbeidsform med det til felles at de er små og mellomstore sparebanker spredt rundt i landet, med en lokal selvstendighet og likeså tilhørighet til lokalmiljøet der vi bor. Målet med sammenslåingen er at bankens kunder beholder en sterk og uavhengig lokalbank, samtidig som bankene kan utveksle kompetanse og utviklingskraft seg imellom. 

Det nye samarbeidet blir til ved at sparebank-nettverkene DSS og Lokalbank Alliansen slår seg sammen. Det nye organisasjonen som de to Telemarks bankene nå blir en del av vil bestå av 16 norske sparebanker med totalt 250.000 kunder og rundt 625 medarbeidere fordelt på 57 bankkontorer.

Heile Telemark’s lokalbank

Sparebanken DIN Telemark er en av 10 frittstående sparebanker i LOKALBANK Alliansen. Det er tre år siden alliansen ble dannet og Salgsansvarlig Sveinung Soterud forteller de har svært god erfaring med denne type samarbeid   

- Når vi nå slår oss sammen med DSS får vi 6 flere lokalbanker med på laget. Sammen blir vi sterkere, også som de unike bankene vi fortsetter å være. Vi vil kunne få større teknologiske muskler, en sterkere operasjonell kontroll og anledning til å utvikle våre konkurransedyktige produkter i fellesskap, sier Soterud før han fortsetter: - Vi er heile Telemark’s lokalbank. Dette samarbeidet vil bygge opp under sparebanktradisjonene og gi oss rom til å være nær, nysgjerrig og hjelpsom ovenfor kundene våre, hver eneste dag. 

BILDE: Salgsansvarlig Sveinung Soterud i Sparebanken DIN Telemark

Sparebanken DIN Telemark skal fortsette å være en unik bank for Telemark.

- Enheter som står helt alene i dagens marked vil fort få for høye kostnader. Det nye samarbeidet er et alternativ for de bankene som vil beholde uavhengigheten og nærheten til lokalmiljøet, og samtidig nyte godt av fordelene som de store bankene har. Hos oss blir det én bank – én stemme, med Sparebanken DIN Telemark og de andre lokalbankene i førersetet. Den nye samarbeidsorganisasjonen skal være et servicesenter som støtter, ikke et konsern som tar beslutninger over hodet på dem, sier adm. banksjef Ben Roger Elvenes i Sparebanken DIN Telemark.

BILDE: Adm.banksjef Ben Roger Elvenes

- Sparebanken DIN Telemark skal fortsette å være en unik bank for Telemark. Vi sikrer lokal tilstedeværelse, lokal beslutningsmyndighet og lokale arbeidsplasser samtidig som vi har et sterkt kompetansemiljø i ryggen og lavere felleskostnader ved å være endel av Lokalbank. Ved å opptrå samlet sikrer vi bl.a. videreutvikling av produktselskapene vi er medeiere i.  Dette samarbeidet gjør at vi kan nyte godt av fordelene som de store bankene har, samtidig som vi beholder uavhengigheten vår.

Han mener det er klokt at lokale sparebanker i større grad samarbeider, blant annet slik at de greier å beholde uavhengighet og lokal beslutningsmyndighet. Kostnaden ved å være del av det nye samarbeidet vil være betydelig lavere enn det de store nasjonale alliansene krever, og hvor de minste bankene får den største delen av regningen. Dermed styrkes nå bankene sin posisjon og gjennom det evnen til å ta være på kundene og lokalsamfunnet. 

- Sparebanken DIN Telemark og de andre institusjonene som nå har funnet sammen er ganske like i størrelse, og deler kultur og verdier. Sparebanktradisjonene skal leve videre, derfor må de bankene som deler disse verdiene sørge for å beskytte dem. Det gjør vi nå gjennom samarbeid, avslutter banksjefen.
 

Om LOKALBANK Alliansen

LOKALBANK Alliansen består på sine side av ti selvstendige sparebanker i Trøndelag, Nord-Norge og på Østlandet. Bankene herfra som skal inngå i det nye samarbeidet er Askim & Spydeberg Sparebank, Drangedal Sparebank, Nidaros Sparebank, Selbu Sparebank, Sparebank 68° Nord, Sparebanken DIN Telemark, Stadsbygd Sparebank, Tolga-Os Sparebank, Ørland Sparebank og Aasen Sparebank.

Om DSS

De Samarbeidende Sparebankene (DSS) består i dag av seks banker lokalisert på Sør- og Vestlandet. Bankene herfra som skal inngå i det nye samarbeidet er Flekkefjord Sparebank, Lillesands Sparebank, Luster Sparebank, Spareskillingsbanken, Søgne og Greipstad Sparebank og Voss Sparebank.