Kassekreditt

Når bedriften trenger kortsiktige likviditetsbehov

Hva er en kassekreditt?

Hvis bedriften har bruk for tilgjengelig kapital av og til, kan kassakreditt være løsningen. Det er en konto med kreditt som avtales med banken. Bedriften betaler provisjon av kredittrammen, og renter for bruk av kreditten. Kassakreditt er en type finansiering som passer for bedrifter med kapitalbinding i varelager og kundefordringer. Det er også praktisk for bedrifter i bransjer med sesongsvingninger. 

Bedriften må stille sikkerhet for kassakreditten. Dette kan være alt fra fast eiendom, kausjon, varelager, driftstilbehør eller kundefordringer.

Fordeler med kassekreditt

  • Bedrer likviditeten for bedriften din.
  • Lett og effektiv måte å låne penger på.
  • Betaler provisjon av kredittrammen og renter av den kreditten bedriften bruker.