Alle monner drar

Seljord Frivilligsentral er en lokal arena for samhandling og en viktig støttespiller for ulike lag, foreninger og mennesker i Seljord og omegn. Virksomheten drives på dugnad og har begrenset handlingsrom til å håndterer store økninger i strømpriser. 

Butikk og Kafe

Lokalene til Frivilligsentralen ligger sentralt plassert i Seljord Sentrum. I dette eldre bygget finner en både bruktbutikk og kafe under samme tak. Daglig leder Anne Marie Smeland er den eneste ansatte, men driften har også tilknyttet rundt 45 frivillige som er med og bidrar. Mest eldre damer som har dette som en sosial arena. – Vi har mange faste innslag som middag i kafeen på torsdager og strikkekafe fast hver mandag. 

Hos oss er det plass til alle som ønsker å delta. Enten en har god tid som pensjonist eller ønsker å treffe andre mennesker for å lære eller bare være i en åpen og positiv atmosfære, forteller Anne Marie.

Sparebanken DIN rett over gata  

Rett over gata fra Seljord Frivilligsentral ligger Sparebanken DIN avdeling Seljord. Sitter en ved vinduet i kafeen ser en rett over til bankens inngangsparti. Og Frivilligsentralen bruker bankens tjenester aktivt, forteller Anne Marie. -  Vi har brukt Sparebanken DIN helt siden  vi startet opp. Vi har ikke store inntekter og noe av det er offentlig støtte og resten kommer gjennom kafeen og bruktbutikken. Vi har også et  veldig godt samarbeid med lokale lag og foreninger som bruker våre lokaler til årsmøter og andre typer arrangementer. Det bringer litt ekstra inn. 

Som de fleste andre som driver som oss er det husleie, strøm og lønn som tar det aller meste av kaka. Det er ikke mye rom for annet hvis det skulle  dukke opp uforutsette kostnader slik som strømsituasjonene utviklet seg i vinter. Det var en dag jeg var innom banken at jeg leste om  Sparebanken DINs Strømfond og jeg søkte med en gang. Jeg er veldig glad for at vi fikk et positivt svar på søknaden. 

2.000 dugnadstimer 

I fjor ble deler av huset pusset opp. Det ble blant annet satt inn nye vinduer i kafeen. Det var en lenge planlagt oppgradering som stort sett ble gjennomført på dugnad. – Det var høyst nødvendig med nye vinduer for å isolere bedre i den delen av lokalet. Vi brukte samlet rundt 2.000 timer på prosjektet og er veldig fornøyd. Vi sparer mye på å oppgradere til moderne standard, men siden vi har et gammeldags vindfang ved inngangsdøren så blir det veldig trekkfullt når folk kommer og går hele tiden. Det er ting vi ser på fremover, men akkurat nå er det ikke midler til noe større oppussingsprosjekter i den delen av huset som huser inngangsparti og bruktbutikken vår.

De aller fleste av dem som jobber i butikken er godt voksne damer som sitter mye i ro og de trenger at det er god temperatur i rommet, forteller Anne Marie før hun sier til slutt: 

- Vi setter veldig stor pris på at Sparebanken DIN ønsker å hjelpe lag og foreninger som drives på dugnad og frivillig basis. Så håper jeg at 
dette er et initiativ som kan vokse og at flere vil bidra for det virker som at vi vil få høye strømpriser i lang tid fremover.           

 
 

Mottakere av bankens strømfond

Nome Flyklubb
Sauland Idrettslag
Skarphedin Fotball
Sauherad Frivilligsentral
Flatin og Valen grendelag
Åfoss OIL
Seljord Frivilligsentral
Ulefoss Båtforening
Vinje Handverkslag
Pors Pride Cheerleading
Seljord Røde Kors
Seljord Normisjon
Herkules Fotball
Stiftelsen Jønnbu Fjellkyrkje og ungdomssenter
BØ Museum
Grønkjær Skisenter
Skotfoss Hornmusikk
Åmotsdal Idrettslag
Granvin Kulturhus
Donk
Seljord Idrettslag
NMK Bø
Kviteseid Normisjon
Heddal Idrettslag
Eagle CAR Club
Vinje Idrottslag
Stranna vel
Stiftelsen Evju Bygdetun
Smørklepp Grendelag
Åsgrend grendelag
Vrådal Grendehus
Vinje Haukeli Røde Kors Hjelpekorps