Valg til Sparebankstiftinga Bø

Det er tid for valg til generalforsamlingen for Sparebankstiftinga Bø for perioden 2022-2026. 

Sparebankstiftinga Bø er sammen med Sparebankstiftinga Seljord eiere av Sparebanken DIN. Stiftelsene sørger for et stabilt og langsiktig eierskap av banken, der de sitter på bankens egenkapitalbevis.

Overskudd fra Sparebanken DIN disponeres av stiftelsene og store deler av utbyttet deles ut til allmennyttige formål i vårt nærmiljø. Stiftelsene har sterk lokal tilhørighet og er med å sikre at Sparebanken DIN er en lokalbank av og for Telemark.

For å stemme i valget må du fylle ut skjema hos Sparebankstiftinga Bø. Det er fem kandidater som skal velges, der de fem med fleste stemmer blir faste medlemmer, og de øvrige blir varamedlemmer. Frist for å stemme er torsdag 10. mars.

Stem hos Sparebankstiftinga Bø her