Ny sparekonto

Ønsker du vår aller beste rente på sparepengene dine? Sparebanken DIN lanserer nå DIN konto 90 dager. Her får du til enhver tid banken sin beste sparerente.

Med DIN konto 90 dager låser du pengene på konto, og må si ifra 90 dager før du kan få ut midlene. For dette får du vår beste rente, og kan la pengene stå på konto og vokse.

Ønsker du å endre fra Plasseringskonto med 32 dagers oppsigelse og over til vår nye konto? Da midlene er låst på begge kontotyper (Plasseringskonto og DIN konto 90 dager), kan vi kostnadsfritt endre kontoen din til vår nye kontotype slik at du er sikret en enda bedre rente på sparepengene dine.

Rentesats ved lansering er 

Intervall  Rentesats
inntil kr 1.000.000,- 2,40 %
inntil kr 10.000.000,- 3,40 %
over kr 10.000.000,- 1,65 %

Rentesats gjelder fra første krone opp til kr 10.000.000,-
Beløp over kr 10.000.000,- rentes med prisliste.

Se prisliste for oppdaterte priser og renter.

Ta kontakt med DIN rådgiver for mer informasjon.

Ønsker du enda mer sparing?

Vi tilbyr også sparing i aksjer og fond. Våre rådgivere gir deg gode råd på hvilke investeringer som passer deg og din økonomi best.