Klimasponsor

Sparebanken DIN - en bærekraftig bank

Fredag 12. mai er Sparebanken DIN klimasponsor i storoppgjøret mellom Odd og Lillestrøm, på Skagerak arena. 
Sparebanken DIN bidrar til bærekraft gjennom tildeling av gavemidler og sponsorater. Utdeling av gaver har lenge vært en viktig del av Sparebanken DIN sine aktiviteter. 

- Banken har gjennom mange år hatt et sterkt samfunnsengasjement, særlig knyttet til sitt lokalmiljø, sier Erik Holtan, Sponsor og bærekraftsansvarlig i Sparebanken DIN.

Nå står vi på taket her i Seljord, og her har banken montert solcelle anlegg. Er dette et ledd i bankens strategi om økt fokus på bærekraft?

- Bærekraft er jo mer enn bare klima og miljø, det er også økonomi, noe vi som bank har lang erfaring med, og vi må ikke glemme sosiale forhold. Og der har vi som en lokal sparebank en viktig rolle for å legge tilrette og bistå i våre lokalmiljøer og vise samfunnsengasjement. Solceller på bankens bygg her i Seljord, er også ett ledd i bankens strategi. Dette anlegget har vi fått på plass ved å benytte Dyrud Elektro. Vi ønsker å gå foran, og med det kunne være gode rådgivere i møte med kunder, både for privat og bedriftskunder.

Og nå blir det fotballkamp, hvor banken er klimasponsor. Hva er bakgrunnen til det?

- Vi jobber tett inn mot de klubber og frivillige organisasjonene vi støtter, og her ønsker vi å være en pådriver og kunne bidra når de setter fokus på ett eller flere av FN´s bærekraftsmål. Når muligheten kom til å sponse denne spesifikke kampen, så benyttet vi oss av det. ODD er jo en sterkt merkevare, og med deres engasjement for klima og miljø, så passer dette godt inn i våre tanker her i banken, og vårt fokus på bærekraft, avslutter Erik Holtan.

Dagens klimasponsor
Hver gang Odds BK spiller hjemmekamp slippes det i snitt ut over 8 tonn CO2 fra publikum som reiser til og fra kamp. En miljøbevisst fotballklubb som Odds BK ønsker å gjøre noe med dette, og har derfor lansert konseptet «dagens klimasponsor». Klimakompensasjon gjennomføres ved at klimaavtrykket til samtlige tilskuere i forbindelse med kampen kompenseres gjennom planting av skog, som tar opp like mye klimagasser som slippes ut i forbindelse med kampen. Dette gjøres gjennom KAPO, i samarbeid med Odds BK.

Vi i Sparebanken DIN ønsker med dette å vise vårt engasjement for klimasaken!
Vi oppfordrer samtidig resten av næringslivet i Telemark til å støtte opp om tiltaket, og bidra ved å være klimasponsor på fremtidige kamper.