Det er gjennom vår kjernevirksomhet at vi som bank kan bidra aller mest til et mer bærekraftig samfunn.

I vårt virke som sparebank vurderer vi hver dag ESG-risikoen knyttet til virksomheten til små og mellomstore bedrifter i vårt nærområde. Gjennom ESG-rapportering skal vi se til at våre bedriftskunder gjør ansvarlige investeringer og tar gode avgjørelser for en gjennomførende bærekraftig økonomi.

Finansieringen av bærekraftige prosjekter, gir oss muligheten til å utstede grønne obligasjonslån enten direkte i markedet eller gjennom Kredittforeningen for sparebanker (KFS). Sparebanken DIN har i dag et grønt lån på 50 millioner fra Kredittforeningen for sparebanker. Dette lånet finansierer grønne aktiva som er i tråd med KFS sitt grønne rammeverk.