Sparebanken DIN skal være en viktig samfunnsaktør i lokalmiljøet. Banken skal påvirke lokalmiljøet og menneskene som bor der på en positiv måte.

Vi jobber hver dag for å være en ansvarlig bedrift som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling, både internt og ekstern, i samarbeid med aktørene rundt oss.

I 2022 lanserte vi en ny bærekraftspris i samarbeid med Midt-Telemark og Nome Utvikling (MTNU) og Telemark Næringshage. Prisen skapte mye positivt engasjement, og ga et innblikk i mangfoldet av gode, lokale initiativer innenfor bærekraft. Bærekraftprisen 2022 gikk til Bjaaland Bygderestaurant.