Sparebanken DIN er en kompetansebedrift som jevnlig hever kompetansen til sine ansatte samt bidrar til at våre kunder får god økonomisk rådgivning. Gjennom god rådgivning blir kundene våre mer bevisste på å ta gode økonomiske beslutninger som gir en bærekraftig privatøkonomi.

Vi jobber kontinuerlig med å tilby gode arenaer for læring for både privatpersoner og bedrifter i vårt nærområde. I 2022 arrangerte banken for andre år på rad Midt-Vest konferansen. Denne gang ble arrangementet gjennomført i samarbeid med Gründeruka Telemark og spesielt rettet mot nyetableringer.

Banken deltar i lokale nettverk og forum hvor vi kan bidra med bankrelatert kunnskap.

Vi engasjerer oss i barn- og ungdoms kunnskap innen økonomi gjennom skolebesøk der vi snakker om privatøkonomi.