Grønt energilån

Skal du investere i solcelle eller bergvarme i egen bolig? Som første Telemarksbank lanserer Sparebanken DIN Telemark grønt energilån.

De fleste banker har grønne boliglån, men nå går Sparebanken DIN Telemark enda lenger og tilbyr grønt energilån til bolig, med låneramme på inntil 500 000 kr. De er første Telemarksbank og tredje bank i Norge som spisser et låneprodukt for energitiltak på denne måten.

Sparebanken DIN Telemark opplever at kundene har utfordringer med økte kostnader på strøm og ønsker å finne alternativ oppvarming. Derfor lanserer lokalbanken et lån som tar høyde for oppgradering av eldre og nyere bygningskropp hvor fellesnevneren er å bli mer energieffektiv. Energilånet er øremerka tiltak for solcelle og bergvarme i første omgang.

Grønt energilån har svært gode betingelser. Den skal alltid være 1% under bankens beste boliglånsrente. På den måten bidrar banken til at enda flere kan ta del i det grønne skiftet. Tiltaket må være iverksatt innen 01.07.2025. Og det kommer i tillegg til kvalifisert Enova-støtte.
 
- Dette er et av flere tiltak fremover som gir kundene våre handlingsrom til å velge grønne løsninger, sier leder for spons og bærekraft Erik Holtan.
Sparebanken DIN Telemark har en offensiv lokal satsing på det bærekraftige taktskiftet. Det er derfor grunn til å følge med på sin lokale sparebank i tiden fremover.
 
- Banken har sterk posisjon i lokalmiljøet vårt, og vår bærekraftssatsing er et samspill mellom våre egne ansatte og lokalmiljøet vi er en del av. Vi mener alvor og har ansatt både en forretningsutvikler og en leder for bærekraft som dere vil se mer til fremover, sier salgsleder  Sveinung Soterud
 
Innen kort tid vil Sparebanken DIN Telemark også lansere Bærekraftsprisen, en pris for bedrifter med innovative løsninger som bedrifter kan konkurrere om. De er også godt i gang med energitiltak på egne bankbygg som vil komme både ansatte og lokalbefolkningen til gode.
- Det er helt naturlig at lokalbanken tilbyr sammenhengende løsninger for økonomiske muligheter, sunne lokalsamfunn og gjennomførbare miljøtiltak, sier forretningsutvikler Guro Mæland.

Kontaktperson for Grønt Energilån

Sveinung Soterud

Salgsleder

Guro Mæland

Forretningsutvikler

Erik Holtan

Leder Spons og Bærekraft