Endringer angående VPS-konto

Vi vil i løpet av september 2024 overføre drift av VPS-kontoer (kontoer for aksjer og fond) til vår samarbeidspartner Norne Securities. Har du en VPS-konto vil denne derfor overføres til Norne. For at dette skal være mulig, er det viktig å merke seg at du må ha et kundeforhold hos Norne før overføringen kan gjennomføres. Har du ikke det, er det viktig at du oppretter dette så snart som mulig, slik at overgangen lar seg gjennomføre.

Gjennom sommeren har vi sendt ut brev til de av våre kunder som ikke har opprettet kundeforhold enda. Har du mottatt brevet må du opprette kundeforholdet før kontoen flyttes. Har du ikke mottatt brev, men er usikker på om dette gjelder deg ber vi deg sjekke om du har en aktiv VPS-konto, eller ta kontakt med banken via kontaktskjema under.

Overføring av VPS-kontoen til Norne vil ikke medføre kostnader for deg. Ditt eksisterende VPS-kontonummer vil være det samme etter at overføringen til Norne er utført.

Spørsmål om overføring av VPS-konto