Bankens vedtekter

Her finner du vedtekter for Sparebanken DIN. Vedtektene er sist endret på Generalforsamlingen 2021.

Våre styrende organer

Les mer om hvordan våre styrende organer med generalforsamling og bankens styre fungerer her.