Prisliste

Her finner du bankens prisliste for privat og bedrift

Låne

Førstehjemslån
Beskrivelse Rente
Ung i Telemark-lånet (UTL) fra 1,89 %
Gjelder inntil 85 % av verdigrunnlaget  
Eksempel;
Eff. rente frå 1.950 %, 4 mill over 25 år, etableringsgebyr Kr. 5.500,-, Totalt: Kr. 5.045.748,-
Boliglån for ungdom
Beskrivelse Rente
Over kr 4.000.000,- fra 1,69 %
Mellom kr 2.000.000,- og kr 4.000.000,- fra 1,99 %
Under kr 2.000.000,- fra 2,20 %
Gjelder inntil 60 % av verdigrunnlaget  
Eksempel;
Eff. rente frå 1,747 %, 4 mill over 25 år, etableringsgebyr Kr. 5.500,-, Totalt: Kr. 4.930.625,-

Boliglån
Beskrivelse Rente
Over kr 4.000.000,- fra 2,14 %
Mellom kr 2.000.000,- og kr 4.000.000,- fra 2,34 %
Under kr 2.000.000,- fra 2,44 %
Gjelder inntil 60 % av verdigrunnlaget, ved lån utover 60 % be om tilbud  
Eksempel;
Eff. rente frå 2,205 %, 4 mill over 25 år, etableringsgebyr Kr. 5,500,-, Totalt: Kr. 5.191.993,-

 

Rammelån
Beskrivelse Rente
Over kr 2.000.000,- fra 2,65 %
Mellom kr 1.000.000,- og kr 1.999.999,- fra 2,99 %
Under kr 1.000.000,- fra 3,19 %
Lik rente uavhengig av størrelse på lånet. Rente inntil 60 % av verdigrunnlaget  
Eksempel;
Eff. rente frå 2,726 %, 4 mill over 25 år, etableringsgebyr Kr. 5,500, Totalt: Kr. 5.497.987,- 

Byggelån
Beskrivelse Rente
Byggelån (+ 0,25 % prov. av ramme pr. kvartal) Individuell
Forbrukslån / Kontokreditt / Blancolån
Beskrivelse Rente
Usikra lån/kreditt fra 17,50 %
Lån med kausjon eller annen sikkerhet fra 7,50 %
Eksempel  
Usikra lån/kreditt
Eff. rente frå 40,295 %, kr. 50.000,- over 12 mnd, etableringsgebyr Kr. 3.500,-, Totalt: Kr. 59.096,-

Lån med kausjon eller annen sikkerhet
Eff. rente frå 26,892 %, kr. 50.000,- over 12 mnd, etableringsgebyr Kr. 3.500,-, Totalt: Kr. 56.278,- 

Salgspant (Bil, Båt, MC, osv)
Beskrivelse Rente
Egenkapital 35 % eller mer fra 3,95 %
Egenkapital mellom 20 % og 35 % fra 4,95 %
Egenkapital mindre enn 20 % fra 5,20 %
Eksempel
Eff. rente frå 5,180 %, kr. 250.000,- over 5 år, etableringsgebyr Kr. 3.500,-, Totalt: Kr. 283.018,-

Omkostninger
Etableringsgebyr for gjeldsbrev
Frå kr 0 til kr 50.000 kr 2.000,00
Kr 50.000 til kr 500.000 kr 4.000,00
kr 500.000 til kr. 2.000.000 kr 5.000,00
Over kr. 2.000.000 kr 5.500,00
Etableringsgebyr for byggelån kr 15.000,00
Etableringsgebyr salspantlån frå kr 2.500,00
Terminomkostningar/Provisjonar
Varselomkostningar utlån kr 60,00 per månad
Flexilån, omkostning kontohald kr 70,00 per. månad
Byggelån 0,25 % prov. per kvartal
Garantiomkostningar:
Utan sikkerhet 0,75 % prov. per kvartal
Med sikkerhet 0,50 % prov. per kvartal
Sperring av konto med bekrefting frå kreditor kr 750,00
Etablering/Endring av garanti frå kr 500,00
Sikkerhetsstillelse for lån
Depotomkostningar:
Per sikkerhetsobjek (fast eigedom, atkomstdokument) kr 750,00
Pant i bankinnskot, garanti, fonds-aksjer og salspant m.m. kr 750,00
Kausjon kr 750,00
Offentlege omkostningar:
Tinglysing av frivillig pant, fast eigedom kr 585,00 kr. 540,- ved el-tinglysing
Tinglysing part av burettslag kr 480,00 kr. 440,- ved el-tinglysing
Attestgebyr kr 172,00
Tinglysing refinansiering kr 300,00
(flytting av lån utan: auka opplåning og ny sikkerheit)
Heimelsovergang fast eigedom kr 585,00
Heimelsovergang part burettslag kr 480,00
Alminneleg tinglysingsgebyr fast eigedom kr 585,00 kr. 540,- ved el-tinglysing
Tinglysing av Salspantlån kr 1.516,00 kr. 1051,- ved el-tinglysing
Endring i etablerte sikkerheter eller endring i låneforhold:
Nedkvitteringar, prioritetsvikelsar, pantefråfall, endre sikkerheter kr 500,00
Sletting av sikkerheter kr 150,00
Overføring av lån til annan bank kr 500,00
Øvrige omkostningar for lån
Endring av løpande lån, terminoverhopp m.m. kr 1.000,00
Innfriing av lån i andre finansinstituasjonar kr 0,00
Overføring til meklar kr 0,00
Restgjeldsoppgåve kr 300,00
Omkostningar per byggelånsfaktura kr 45,00
Kopi av lånedokument kr 100,00
Transaksjonsoversikt lån/historiske data. (Pr påbyrja time) kr 450,00
Purregebyr kr 85,00
Betalingsoppfordring kr 189,00

Sparing og plassering

Sparekonto
Intervall Rentesats
inntil kr 50.000,- 0,05 %
inntil kr 500.000,- 0,10 %
inntil kr 1.000.000,- 0,25 %
over kr 1.000.000,- 0,35 %

12 gebyrfrie uttak pr år. Uttak utover dette blir belastet med 0,5% uttaksdekort.

Markedskonto
Intervall Rentesats
inntil kr 500.000,- - 0,80 %
inntil kr 1.000.000,- - 0,40 %
inntil kr 2.000.000,- + 0,10 %
over kr 2.000.000,- + 0,40 %

12 gebyrfrie uttak Referanserente 3 mnd NIBOR med daglig justering.
Uttak utover dette blir belastet med 0,5% uttaksdekort
Ved overtrekk av konto beregnes overtrekksrente etter bankens til enhver tid gjeldende rentesatser, 24 % p.a.

Plasseringskonto
Intervall Rentesats
inntil kr 500.000,- 0,15 %
inntil kr 1.000.000,- 0,30 %
inntil kr 2.000.000,- 0,45 %
inntil kr 10.000.000,- 0,75 %
over kr 10.000.000,- 0,20 %

32 dagers oppsigelse på uttak og 32 dagers oppsigelse av konto.
3 gebyrfri uttak per år.
Uttak utover dette blir belastet med 0,5 % uttaksdekort 

BSU - Boligsparing for ungdom
Beskrivelse Rentesats
Frem til 34 år 2,85 %
Etter fylte 34 år 0,35 %

Sparebeløpet og renter kan brukes til kjøp av ny bolig, eller til nedbetaling av lån på en bolig som er kjøpt av kontoeier etter at BSU-sparingen er startet.
Skal du opprette BSU forutsetter det at du har Sparebanken DIN som din primærbank.

BSU gjelder for kunder opp til 33 år. Ved fylte 34 år får kontoen ny rente, tilsvarende ordinær sparekonto.

BSU PLUSS
Beskrivelse Rentesats
Frem til 34 år 2,85 %
Etter fylte 34 år 0,35 %

Samme betingelser som BSU og forutsetter ordinær BSU i Sparebanken DIN for opprettelse.
Ved flytting/oppsigelse av ordinær BSU, vil evt. gjenværende BSU Pluss gjøres om til ordinær sparekonto og renter tilbakeført.

Ved fylte 34 år omgjøres kontoen til ordinær Sparekonto.

Sparebankklubben
Beskrivelse Rentesats
Sparebankklubben 0,50 %

Sparebankklubben er et tilbud til våre kunder under 18 år. 

Dagligbank

Brukskonto
Beskrivelse Rentesats
Lønnskonto 0,00 %
Regningskonto 0,00 %
Ungdomskonto (under 18 år) 0,00 %

Priser på bruk av debetkort
Beskrivelse Pris
Visa Classic - Årsgebyr Kr 325,00
Visa Online Voksen (18 - år) Kr 325,00
Visa Online Ungdom (12-17 år) Kr 200,00
Visa Junior (6-12 år) Kr. 0
Uttak i eigne minibankar - kvardager 08.00 - 18.00
Kr 0,00
Uttak i eigne minibankar utanfor kvardager 08.00 - 18.00 Kr 4,00
Uttak i andres minibankar til ei kvar tid Kr 10,00
Uttak valuta i automat i SpbDIN Kr 35,00
Varekjøp Kr 0,00
Varekjøp VISA Kr 2,00
Varekjøp Utlandet Kr 2,00 + 2 % kurspåslag
VISA kontantuttak i utlandet Kr 35,00 + 1 % av beløpet
Rebestilling av kort Kr 200,00

Priser på bruk av kredittkort

Oppdaterte priser og vilkår for kredittkort finner du hos Lokalbank Kredittkort

Prisliste hos LBkredittkort

Pris for nett- og mobilbank
Beskrivelse Pris
Selvbetjeningsavtale kr15,- pr mnd
Betaling med KID Kr 0,00
Betaling uten KID Kr 0,00
Betaling av eFaktura Kr 0,00
Overføring mellom eigne kontoar Kr 0,00
Fast oppdrag med melding Kr 0,00
Betaling til utlandet Kr 75,00
Tilsendt kvittering Kr 15,00,- + Porto
Tilsendt kvittering med Oblat Kr 20,00,- + Porto
Rebestilling BankID-kodebrikke Kr 200,00
 Straksbetaling i mobilbank Kr 0,00

Pris for Avtalegiro
Beskrivelse Pris
Pr betaling Kr 3,00
Stoppe betaling Kr 5,00
Starte betaling Kr 0,00
Starte ny avtalegiro Kr 0,00

Priser for manuelle tjenester
Betalingar til utlandet utført av bank (elektronisk/papirbasert)
Overføringar til utlandet kr 175,00 per betaling
Avsendar betalar gebyr i utanlandske bankar kr 150,00 per betaling
Reklamasjon som skuldast feil frå kunde* kr 400,00 per gong
* herunder stopp/tilbakekalling av betaling
     
 Betalingar frå utlandet    
 For beløp under kr 5.000,-  kr 50,00  
 For beløp over kr 5.000,-  kr 100,00  
Manuelle tenestar
Bank i butikk innskudd kr 10,00 per innskudd
Bank i butikk uttak kr 10,00 per uttak
SMS-varsling kontohendelser kr 2,00 per varsling

 

Kasse/daglegbank

Giro levert i kasse for belastning av konto kr 60,00

Giroinnbetaling til innsamlingsaksjonar

kr 0,00
Anmodning om overføring mellom eigne kontoar, e-post kr 50,00
Utbetalingsanvisning - kun til konto i banken kr 0,00
Kontantinnskot (til eigen konto i kasse eller automat) kr 0,00
Kjøp av gåvesjekk/bankremisse/verdikort - Kundar kr 75,00
Valuta
Kjøp av valuta i minibank (EUR) kr 20,-
Kjøp av annen valuta
 På forespørsel
Leige av bankboks
Leige av bankboks frå kr 750,00
til kr 1.500,00
per år
Bytte lås kr 1.500,00
Fakturagebyr kr 100,00
Faste oppdrag
Manuell opprettelse av fast overføring kr 50,00
Diverse tenester
Avslutning av konto kr 150,00
Retur av betalingsoppdrag pga manglande dekning på konto kr 85,00
Opning av depositumkonto kr 750,00
Kopi av bilag (rekneskapsbilag, kontoutskrift, årsoppg m.m) kr 150,00 > 12 mnd
Kopi av bilag (rekneskapsbilag, kontoutskrift, årsoppg m.m) kr 75,00 < 12 mnd
Kopiering per side kr 15,00 +5kr per side
Utsendelse av a- og b-post, fremfor nettpost kr 25,00 pr brev


Prisliste Bedriftsmarked

Betalingsformidling
Nettbank
Nettbank Basis/Utland, pr mnd kr 125,00
Nettbank Integrert, pr mnd kr 175,00
Nettbank lag og forening kr 15,00
Transaksjon med KID kr 2,00
Transaksjon med melding kr 4,25
Transaksjon uten kredit kontonr (utbetalingsanvisning) kr 100,00
Tilsendt kvittering kr 20,00 + porto
Tilsendt Oblat kr 30,00 + porto
Rebestilling kodebrikke kr 200,00
Betaling til utland, ordinær kr 75,00
Betaler dekker alle omkostninger ved overførsel til utlandet. Tillegg pr transaksjon kr 135,00
Betaling til utlandet, bekreftelse på epost eller fax kr 100,00
Tilleggspris når avsender skal betale omkostninger i utlandet kr 135,00
ERP
Etablering kr 250,00
Månedspris kr 95,00
Transaksjonspris, pr stk kr 1,50
OCR
Etablering kr 500,00
Månedspris kr 90,00
Transaksjon med KID kr 2,00
Kvitteringsliste kr 75,00
Hente/send fil fra/til Nets, pr fil kr 5,00
Oversikt mottakeravtale kr 500,00
Direkte Remittering via Nets
Etablering kr 500,00
Månedspris kr 175,00
Transaksjon med KID, pr stk kr 1,50
Transaksjon med melding kr 3,00
Transaksjon uten melding kr 3,00
Lønnsutbetaling pr. lønnstaker kr 1,00
Transaksjon uten mottakers kontonr (Utbetalingsanvisning) kr 100,00
Kvitteringsliste fra Nets kr 12,00
Sletting av fil (ikke bokført) kr 150,00
Dekningskontroll fra Nets/betaler kr 500,00
Hente/Sende fil fra/til Nets, pr fil kr 5,00
Igangsette fil avvist i dekningskontroll kr 600,00
Rebestilling av konteringsdata fra Nets kr 600,00
Korreksjon kr 120,00
Endring av avtale kr 1 095,00
Avtalegiro - innbetaling
Etablering kr 500,00
Månedspris kr 95,00
Trankasjon med varsling via bank kr 3,75
Transaksjon med egenvarsling kr 3,00
Sletting av betalingsoppdrag kr 12,50
Hente/sende filer til/fra Nets, pr fil kr 5,00
Oversikt FBO mottakeravtale kr 1 325,00
Bytte av KID-referanse kr 1 325,00
Avtalegiro/Autogiro
Per belastning - Autogiro kr 5,00
Per belastning - Avtalegiro kr 3,00
Retur grunna manglande dekning kr 50,00
Kvitteringsliste frå Nets for mottak/avvising av fil - epost kr 5,00
Kvitteringsliste frå Nets for mottak/avvising av fil kr 10,00 + porto
eGiro Innbetaling
Etablering kr 500,00
Månedspris kr 95,00
Hente/sende fil fra/til Nets kr 5,00
eFaktura
Etablering B2C På forespørsel
Etablering B2B På forespørsel
Månedspris kr 95,00
Transaksjon pr utsendelse av faktura kr 3,00
- Tillegg for porto ved utsendelse pr post
Webfaktura via eFakturaportalen
Etablering kr 1 095,00
Månedspris kr 95,00
Pr. formidla faktura (Tillegg for print ved distribusjon pr. post) kr 5,00
Brevgiro bedrift
Giro (porto pr. innsending kommer i tillegg. A-post) kr 10,00
Tilsendt kvitteringsoblat eller kvitteringsliste kr 30,00
Brevgiro uten mottakers kontonummer kr 100,00
Retur brvegiro pga manglende dekning, feil/mangelful utfylling kr 100,00
Lønsutbetalingar
Lønsutbetaling utført i nettbank (pr lønsmottakar) kr 1,50 pr. trans
Lønsoverføring utført av bank (pr lønsmottakar) kr 60,00 pr. trans
Endring i lønsliste kr 75,00 pr. trans
Oppdrag i skranke
Belastning av konto kr 60,00
Betalt kontant kr 200,00
Betaling til utlandet (SWIFT) kr 150,00
Hasteoverførsel til utlandet kr 400,00
Betalingsterminal
Månedlig gebyr, innløsning kr 60,00
Transaksjonsavgift, innløsning, pr trans. kr 0,19
Endring av brukarstad terminal - Nets kr 250,00
Endring av brukarstad terminal - Bank kr 150,00
* Øvrige kostnader fakturerast direkte frå Nets og BankAxept
Nattsafe
Differanser og avvik av ulik art etterbelastes
Nattsafeavtale med nøkkelkort kr 300,00
Nattsafepose med setlar og papirbilag kr 35,00 pr. pose
- tillegg for mynt i eigen nattsafepose kr 0,10 av beløp
Pose med differansar kr 25,00
Pose med differansar utover kr. 1.000,- kr 60,00 Kunde kontaktas
Pose med mangelfullt bilag kr 25,00
Ny nøkkel til nattsafe Kostpris
Levering av Nattsafe kr 75,00 pr. stk.
Betalingskort
Visa Business kr 325,00
Dagligbanktjenester
Retur av giro pga feil kr 100,00
Overførsel egen konti kr 20,00
Kopi av kontoutskrift, årsoppgave, bilag pr kopi kr 100,00
- Eldre enn 3 år kr 300,00
Kopiering pr ark kr 10,00
Valuta i automat kr 40,00
Valuta i skranke kr 75,00
Overføring til utlandet kr 175,00
Reklamasjonsgebyr utlandsbetaling Selvkost fra DNB
Gavekort inkl omslag kr 50,00
Oppgjør konto - overføring til annen bank kr 150,00
Depositumskonto kr 750,00
Utsendelse av post, fremfor nettpost kr 40,00 + porto
Kjøp av mynt / sedler
Kjøpt av mynt (pr. rull. Max kr 500 pr veksel) kr 5,00
Kjøp av sedler (pr. seddel. Max kr 500 pr veksel) kr 1,00
Faste oppdrag
Fast overføring med kvittering kr 15,00
Fast overføring nettbank kr -
Sweep
Månedspris kr 95,00
Etablering kr 250,00
Andre tenester
Bank i butikk innskudd kr 75,00 per innskudd
Bank i butikk uttak kr 10,00 per uttak
Reknskapsmessig elektronisk arkiv av faktura kr 1,00 per faktura
Kopi av bilag (Giro, kontoutskrift, årsoppgåve m.m.) kr 100,00 per bilag/kopi
Tillegg for bilag eldre enn 2 år bestilt frå Nets kr 300,00
Revisjonsoppgåve kr 1 000,00 per oppgåve
Opning av depositumskonto kr 750,00
Utsendelse av a- og b-post, fremfor nettpost kr 20,00 pr brev

Brukskonto BM
Intervall Rentesats
inntil kr 250.000,- 0,00 %
over kr 250.000,- 0,00 %
Kassekreditt
Intervall Rentesats
inntil kr 100.000,- 0,00 %
kr 100.001,- til kr 300.000,- 0,05 %
over kr 300.000,- 0,10 %
Driftskreditt / Landbruk
Intervall Rentesats
inntil kr 100.000,- 0,00 %
kr 100.001,- til kr 300.000,- 0,05 %
over kr 300.000,- 0,10 %
Sparekonto
Intervall Rentesats
inntil kr 50.000,- 0,05 %
inntil kr 500.000,- 0,10 %
inntil kr 1.000.000,- 0,25 %
over kr 1.000.000,- 0,35 %

12 gebyrfrie uttak pr år. Uttak utover dette blir belastet med 0,5% uttaksdekort.

Plasseringskonto
Intervall Rentesats
inntil kr 500.000,- 0,15 %
inntil kr 1.000.000,- 0,20 %
inntil kr 2.000.000,- 0,35 %
inntil kr 10.000.000,- 0,65 %
over kr 10.000.000,- 0,20 %

32 dagers oppsigelse på uttak og 32 dagers oppsigelse av konto.
3 gebyrfri uttak per år.
Uttak utover dette blir belastet med 0,5 % uttaksdekort 

Markedskonto
Intervall Rentesats
inntil kr 500.000,- - 0,80 %
inntil kr 1.000.000,- - 0,40 %
inntil kr 2.000.000,- + 0,10 %
over kr 2.000.000,- + 0,40 %

12 gebyrfrie uttak Referanserente 3 mnd NIBOR med daglig justering.
Uttak utover dette blir belastet med 0,5% uttaksdekort
Ved overtrekk av konto beregnes overtrekksrente etter bankens til enhver tid gjeldende rentesatser, 24 % p.a.

Skattetrekkskonto
Beskrivelse Rentesats
Skattetrekkskonto 0,00 %

Skattetrekkskonto er en spesiell konto der pengene står låst, og kan bare brukes til betaling av skatt. Penger som er satt inn på skattetrekkskontoen kan kun overføres til Skatteetaten eller til en annen skattetrekkskonto. Hvis du ved en feil har overført penger til skattetrekkskontoen, må du søke Skatteetaten om å få de tilbake.

Kreditt og garantiomkostninger
Beskrivelse Pris
Utlån og kreditt  
Termingebyr (pr måned) kr 60,-
Purregebyr kr 63,-
Betalingsoppfordring kr 189,-
   
Garantiomkostninger  
Uten sikkerhet (provisjon, pr kvartal) 0,75 %
Med sikkerhet (provisjon, pr kvartal) 0,50 %
Sperring av konto med bekreftelse fra kreditor kr 750,-
Etablering / Endring av garanti fra kr 500,-

Sammenligne priser

Du kan sammenligne prisene våre med priser fra andre banker på Finansportalen

Gå til Finansportalen