Millioner til lokale lag og foreninger

Visste du at deler av bankens overskudd går direkte tilbake til vårt lokalmiljø gjennom Sparebankstiftelsene i Bø og Seljord?

Foto; Bø Blad / Marta Kjøllesdal

Minimum en gang i året deler våre to stiftelser ut støttemidler til lokale lag og foreninger etter en søknadsprosess. Søknader går direkte til stiftelsene, og behandles av de to styrene som tildeler midler ut fra bankens overskudd. Vårens søknadsfrist var 1. april.

Vårens utdeling av gavemidler fra stiftelsene er gjennomført. Her kan du lese mer om hvem som har fått støtte, og hva de skal gjennomføre. 

Sparebanken DIN gratulerer alle mottakere og håper støtten gir gode prosjekter og muligheter i lokalmiljøet.


Sparebankstiftinga Bø delte ut årets støttemidler under Vårmarknaden på Bø Torg. Godt vær og godt oppmøte skapte en fin ramme rundt tildelingen, der de søkerne som fikk tildelt støtte til de største prosjektene fikk utdelt gavesjekker foran kommunehuset. 

SØKAR / LAG / ORGANISASJON Tildeling Kommentar
Kirkelig kultursenter sør-KIRKUS kr 6 000 Organistvarmere
Akantus kr 6 000 Profesjonelle utøverar
Dysleksi Øvre Telemark kr 6 000 Bilettar klatreparken m/bespisning
Nes Frilynte Ungdomslag kr 6 000 Utstyr, instruktørar
Bø Ju Jitsu klubb kr 10 000 Vaskemaskin
Stiftinga Telemarkfestivalen kr 10 000 Gjennomføring av gratis konsertar og lågterskel-tilbod
Bø Janitsjar kr 10 000 Enkle uniformer og arrangere tradisjonsmusikk
Korskulen i Bø kr 10 000 Instrumet til borna og slitesterke leike
Nordsjø Padleklubb kr 10 000 Kajakk og tilbehør
Gvarv Vel kr 10 000 Bord og benker, st.hansfest
Midt-Telemark Storband kr 10 000 Arrangering av eigne og innkjøpte låter
Telemark Folkemusikklag kr 10 000 Bandkurs
Sett-Ungdom kr 15 000 Leige av minibuss, mat og drikke, leige av utstyr, inngangsbillettar
Stiftelsem Evju Bygdetun kr 15 000 Innkjøp og montering av Teleslyngeanlegg
Lifjell Snowboardklubb kr 20 000 Drift av barnebakken og innkjøp av utlånsutstyr
Bø Museum kr 20 000 Innkjøp av varmepumper
Sauherad Fotball kr 20 000 Fotballvegg
Skarphedin IL Fotballgruppa kr 20 000 Spikertårn
Speideren på Nordagutu kr 20 000 Kanotilhenger
Bø og Sauherad Røde Kors kr 20 000 Skredsøker
Hallovenn Bø kr 20 000 Leige utstyr, innkjøp av materiell til verkstad
Sauherad Historielag kr 20 000 Finansiering av bok
Skarphedin IL volleyball kr 26 000 NM deltagelse gutter U17
Bø skulemusikk kr 30 000 Klokkespill, tuba, flute
Lifjell Løypelag kr 30 000 Rydding, plannering, drenering av løypetraseen
Bø vidaregåande skule kr 50 000 Trykkeutgifter
Hagelaget Bø og Sauherad kr 50 000 Planter, hageredskap, jord, material
Bø Tråvlag kr 50 000 Lysanlegg
Midt Telemark Turn kr 70 000 Innkjøp av utstyr og kompetanseheving
Sum kr 600 000

SØKAR / LAG / ORGANISASJON Tildeling Kommentar
Vest Telemark seniorlæring (VTSL) kr 5 000 Kr 5 000 - fem tusen kroner
Seljord og Kviteseid leikarring kr 5 000 Støtte til produksjon av film
HLF Seljord - Seljord hørsellag kr 5 000 Driftsmidlar til møte og turar
Veteranlorganisasjonen DRENGR kr 5 000 Støtte til etablering av natursti/aktivitetsløype ved veteranhytta DRENGR på Øyfjell
Seljord seniordans kr 6 000 Midler til drift av Seniordansen i Seljord.
Seljord mållag kr 7 500 Klassesett av Norsk barneblad for 5. og 6.klassar på Seljord barne- og ungdomsskule og Flatdal oppvekstsenter
Seljord husflidslag kr 8 000 Støtte til kurs i redesign for ungdom
Åsgrend grendelag kr 10 000 Utbetring av møtestad ved Åsgrend grendehus: grillplass ved leikeanlegget
Seljord songlag kr 10 000 Støtte til rekruttering
Kivledalen Løypelag kr 10 000 tilskudd
Betel Åmotsdal Fredagsklubben kr 10 000 Støtte til drift, etterisolering av gapahuk og innkjøp av vedøkser.
Seljord 17. mai komité kr 10 000 Økonomisk stønad til gjennomføring av årets 17. mai-feiring i Seljord.
Seljord ungdomslag kr 10 000 Driftsmidlar
Kvambekk/Angre løypelag kr 10 000 Tilskudd til drift av løypemaskin for preparering og oppkjøring av ca. 45 kilometer løyper i området Kvambekk/Angre
Gjevarvatn Vel kr 10 000 Støtte til løypekøyring
Vest Telamrk Motorhistoriske Klubb kr 10 000 Støtte til å etterisolere og drenere klubbverkstedet på Århusmoen nr 11.
17. Mai komiteen Flatdal kr 10 000 Støtte til arrangementet 17. mai 2023
Seljord og Kviteseid Swingklubb kr 10 000 Kursmidler
Seljord Røde Kors kr 10 000 Støtte til arrangementet internasjonal mat og kulturfest
Dyrlandsdalen Grendelag kr 10 000 Ny plenklipper/tråslåer
Grimås Løypelag kr 10 000 Støtte til løypekøyring
Barnas turlag Seljord kr 15 000 Midler til kom deg ut dagen
Åmotsdal Idrettslag kr 20 000 Midlar til rasteplass langs turveg
Flatdal idrettslag kr 25 000 Tiltak for aktivitet dans, fotball og ski.
Kviteseid Frivilligsentral kr 25 000 Støtte til gjennomføring av rusfritt arrangement med fokus på ungdom i mellom 13-17 i frå heile Vest-Telemark
Demenskor i Seljord og Kviteseid (Seljord kulturskule) kr 25 000 50 000 kr
Seljord Turlag kr 25 000 Dagstur telt
Seljord skulemusikk kr 30 000 Blåseglede for fleire - innkjøp av instrument og utstyr
Granvins venner kr 30 000 Regulerbare sceneelement
Flatdal skulekorps kr 30 000 Midler til ungdomssatsing, og innkjøp av sekker og instrument
Seljord kulturskule kr 50 000 100 000 kr
Granvins venner kr 50 000 Regulerbare scene-element
Sommarskulen 2023 i Seljord kommune kr 50 000 Sommarskulen 2023 i Seljord
Arbeidslaget for Stiftinga - under etablering Lakshøl Sag og Mylle.Formell eigar pr. dag: Seljord kommune. kr 200 000 Midlar til å reetablera kraftstasjonen i Lakshøl. og restaurera mylla - taka vare på/vedlikehalda bygningane og det gamle kraftsentret i Seljord
Seljord IL kr 900 000 Samla tildeling alle omsøkte prosjekt
SUM kr 1 656 500