Sparebanken DIN bidrar til bærekraft gjennom å være en lokalbank som bidrar til vekst og utvikling i Vest- og Midt-Telemark.

Vi bidrar til lokalsamfunnet gjennom sponsorater og tildelinger av gavemidler. Utdeling av gaver har lenge vært en viktig del av Sparebanken DIN sine aktiviteter.

Banken har lenge hatt et sterkt samfunnsengasjement, særlig knytta til lokalmiljøet. Deler av bankens overskudd blir hvert år utbetalt som utbytte til Sparebankstiftelsene i Seljord og Bø, som deler dette videre ut til allmennyttige formål i vårt lokalmiljø.

I 2022 opprettet vi en egen stilling med hovedansvarsområde innen sponsorat og bærekraft. Ansettelsen er et naturlig steg på reisen mot å bli en mer bærekraftig finansiell- og lokal aktør.