Få oversikt over kontobevegelser

Få oversikt over hva som kommer inn på konto og går ut av konto

  • Logg inn i mobilbanken "DIN Mobilbank"
  • Finn riktig konto, enten på forsiden eller ved å trykke på "Min oversikt" nederst på skjermen
  • Trykk deg inn på kontoen
  • Her ser du hva som har kommet inn på konto og hva som har gått ut av konto