Boliglånskalkulator

Legg inn dine tall i kalkulatoren nedenfor, og se hvor mye boliglånet vil koste deg.

Boliglånkalkulator

Boliglånskalkulator

Se hvor mye du må betale hver måned, totalbeløp og hvor mye du trenger i egenkapital.

Boligens verdi

kr

Ønsket lånebeløp

kr

Maksimalt lån: kr 

I henhold til boliglånsforskriften kan man låne inntil 85 % av boligens verdi. Ditt valgte lånebeløp tilsvarer  % av verdien.

Dersom lånebeløpet overstiger 85 % av boligens verdi er det nødvendig å ha sikkerhet i annen eiendom.

Rente

%

Nedbetalingstid

år

Hva koster lånet?

Effektiv rente:

Totalkostnad over år:
kr 

Egenkapitalbehov:
kr 

Sjekk pris og få tilbud

Vi gjør oppmerksom på at rentesats og de faktiske kostnadene for annuitetslån avhenger blant annet av betalingsevne og sikkerhet, og kan derfor avvike noe fra beregningen i kalkulatoren.

Beregningene i kalkulatoren er basert på generelle forutsetninger og er ikke et bindende tilbud fra banken.

Prisliste Lån

Førstehjemslån
Beskrivelse  Rente                
Ung i Telemark-lånet (UTL)  fra 5,49 %
Gjelder inntil 85 % av verdigrunnlaget  

Eksempel;
Eff. rente frå 5,67 %, 4 mill over 25 år, etableringsgebyr Kr. 5.500,-, Totalt: Kr. 7.384.376,-

Boliglån for ungdom
Beskrivelse Rente
Over kr 4.000.000,-  fra 5,49 %          
Mellom kr 2.000.000,- og kr 4.000.000,-  fra 6,04 %
Under kr 2.000.000,-  fra 6,25 %
Gjelder inntil 60 % av verdigrunnlaget  

Eksempel; 
Eff. rente frå 5,67 %, 4 mill over 25 år, etableringsgebyr Kr. 5.500,-, Totalt: Kr. 7.384.376,-

Boliglån
Beskrivelse Rente
Over kr 4.000.000,-  fra 6,24 %          
Mellom kr 2.000.000,- og kr 4.000.000,-  fra 6,54 %
Under kr 2.000.000,-  fra 6,64 %
Gjelder inntil 60 % av verdigrunnlaget, ved lån utover 60 % be om tilbud  

Eksempel; 
Eff. rente frå 6,46 %, 4 mill over 25 år, etableringsgebyr Kr. 5.500,-, Totalt: Kr. 7.930.840,-

Rammelån
Beskrivelse Rente
Over kr 2.000.000,-  fra 6,24 %          
Mellom kr 1.000.000,- og kr 1.999.999,-  fra 6,54 %
Under kr 1.000.000,-  fra 6,64 %
Lik rente uavhengig av størrelse på lånet. Rente inntil 60 % av verdigrunnlaget  

Eksempel;
Eff. rente frå 6,46%, 4 mill over 25 år, etableringsgebyr Kr. 5.500,-, Totalt: Kr. 7.930.840,-

Grønt Boliglån
Beskrivelse Rente
Grønt boliglån  fra 5,39 %

Eksempel;
Eff. rente frå 5,60%, kr 2.000.000 over 25 år, etableringsgebyr Kr 4.000,-, Totalt: Kr. 3.667.126,-

 

Betingelser for Grønt Boliglån

  • Energieffektivitet
    • Boligen må ha en energimerking på A eller B. Dette sikrer at boligen holder en høy standard når det gjelder energieffektivitet, noe som bidrar til lavere energikostnader og mindre miljøpåvirkning.
  • Dokumentasjon
    • Eierskap til eller kjøpsavtale for boligen som oppfyller de grønne kravene. I noen tilfeller kreves det også en attest fra en godkjent energirådgiver som bekrefter boligens energistandard.
  • Lånebeløp
    • Lånet kan dekke opp til 85% av kjøpesummen eller takstverdien på boligen, avhengig av boligens pris og din økonomiske situasjon.
Grønt Energilån
Beskrivelse  Rente                
Grønt energilån  fra 4,49 %

Lånet er begrenset oppad til kr 500 000,- 
Totalt lån er innenfor 85 % verdi av eiendom
Nedbetalingstid: ≤10 år
Kr 0,- i etablering 

 

Eksempel;
Eff. rente frå 4,68%, kr 500.000 over 10 år, etableringsgebyr Kr 0,-, Totalt: Kr. 624.089,-

Dette lånet er for deg som fra før har boliglån* i Sparebanken DIN Telemark og adresse i Telemark.

Tiltaket skal være iverksatt innen 01.07.2024.

For å kunne gi deg Grønt Energilån må tiltaket være ENOVA-godkjent. Du vil bli bedt å framlegge kvittering/fakturaer som dokumentasjon på tiltaket. 
Plusskundeavtale med kraftleverandør skal dokumenteres før lånet innvilges dersom du skal selge overskuddsstrøm.

Dette lånet har alle øvrige kriterier for å få lån i Sparebanken DIN Telemark

* Eller har andre forhold som tilsier at Sparebanken DIN Telemark er din hovedbank

Byggelån
Beskrivelse Rente
Byggelån (+ 0,25 % prov. av ramme pr. kvartal) Individuell
Forbrukslån / Kontokreditt / Blancolån

Oppdaterte priser og vilkår for smålån finner du hos Lokalbank Forbrukslån.

Prisliste hos Lokalbank Forbrukslån

Salgspant (Bil, Båt, MC, osv)

Oppdaterte priser og vilkår for Bil og andre kjøretøy finner du hos vår samarbeidspartner Brage Finans.

Klikk her for priser og vilkår hos Brage Finans

Omkostninger
Etableringsgebyr for gjeldsbrev
Frå kr 0 til kr 50.000 kr 2.000,00
Kr 50.000 til kr 500.000 kr 4.000,00
kr 500.000 til kr. 2.000.000 kr 5.000,00
Over kr. 2.000.000 kr 5.500,00
Etableringsgebyr for byggelån kr 15.000,00
Etableringsgebyr salspantlån frå kr 2.500,00
Terminomkostningar/Provisjonar
Varselomkostningar utlån kr 60,00 per månad
Flexilån, omkostning kontohald kr 70,00 per. månad
Byggelån 0,25 % prov. per kvartal
Garantiomkostningar:
Utan sikkerhet 0,75 % prov. per kvartal
Med sikkerhet 0,50 % prov. per kvartal
Sperring av konto med bekrefting frå kreditor kr 750,00
Etablering/Endring av garanti frå kr 500,00
Sikkerhetsstillelse for lån
Depotomkostningar:
Per sikkerhetsobjek (fast eigedom, atkomstdokument) kr 750,00
Pant i bankinnskot, garanti, fonds-aksjer og salspant m.m. kr 750,00
Kausjon kr 750,00
Offentlege omkostningar:
Tinglysing av frivillig pant, fast eigedom kr 585,00 kr. 540,- ved el-tinglysing
Tinglysing part av burettslag kr 480,00 kr. 440,- ved el-tinglysing
Attestgebyr kr 172,00
Tinglysing refinansiering kr 300,00
(flytting av lån utan: auka opplåning og ny sikkerheit)
Heimelsovergang fast eigedom kr 585,00
Heimelsovergang part burettslag kr 480,00
Alminneleg tinglysingsgebyr fast eigedom kr 585,00 kr. 540,- ved el-tinglysing
Tinglysing av Salspantlån kr 1.516,00 kr. 1051,- ved el-tinglysing
Endring i etablerte sikkerheter eller endring i låneforhold:
Nedkvitteringar, prioritetsvikelsar, pantefråfall, endre sikkerheter kr 500,00
Sletting av sikkerheter kr 150,00
Overføring av lån til annan bank kr 500,00
Øvrige omkostningar for lån
Endring av løpande lån, avdragsfrihet m.m. kr 1.000,00
Innfriing av lån i andre finansinstituasjonar kr 0,00
Overføring til meklar kr 0,00
Restgjeldsoppgåve kr 300,00
Omkostningar per byggelånsfaktura kr 45,00
Kopi av lånedokument kr 100,00
Transaksjonsoversikt lån/historiske data. (Pr påbyrja time) kr 450,00
Purregebyr kr 35,00
Betalingsoppfordring kr 189,00

Kontakt oss

Vi ønsker å hjelpe deg med din økonomiske situasjon. Rådgiverne våre har lokal kjennskap og kan gi deg gode råd som er tilpasset deg og dine.