Kredittkort

Vi opprettholder fortsatt avtalen med Eika Kredittbank

Spørsmål og svar

Får jeg nytt kredittkort, og evt når?
Ja, du vil få nytt kredittkort i løpet av høsten. Dette fordi vi har gått over til ny VISA standard, og samtidig ny logo. Vi opprettholder avtalen med Eika Kredittbank, så kriteriene på kortet vil være som før. 
Hva gjør jeg med det gamle kredittkortet?
Når du har testet det nye kredittkortet at det fungerer som det skal, så klipper du istykker det gamle. Det gamle slutter å virke i januar 2022.